สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
Responsive image

สคร.3 ห่วงใยขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

         

          นายแพทย์ดิเรก  ขำแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค  ที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์  กล่าวถึงจุดเสี่ยงหรือจุดอันตรายต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน คือตำแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  มีการบาดเจ็บ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูง  ส่วนใหญ่เกิดในทางโค้ง ทางแยก  จุดกลับรถ บริเวณสภาพถนนที่มีความบกพร่อง

          สำหรับแนวทางในการปรับปรุงจุดเสี่ยงดังนี้

          1)การปิดจุดกลับรถ เคลื่อนย้ายวัตถุอันตรายออกจากพื้นที่การสร้างจุดกลับรถที่ปลอดภัย ทำวงเวียน ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม

          2)ทาสีสะท้อนแสงที่วัตถุอันตรายให้เห็นชัดเจน การติดตั้งป้ายเตือน การติดตั้งสัญญาณไฟ การทำให้ทัศนะวิสัยดีขึ้น

          3)การกำหนดมาตรการ เพื่อปรับพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ การห้ามย้อนศร     ห้ามกลับรถ

          นายแพทย์ดิเรก กล่าวอีกว่า สคร.3  เชิญชวน ชุมชน องค์กรปกครอง-ส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชน ตำบล/หมู่บ้าน ช่วยกันค้นหาจุดเสี่ยงหรือจุดอันตราย  โดยการทำให้จุดนั้นเห็นเด่นชัดขึ้น เพื่อเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้รู้ความเสี่ยง

         และในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 นี้  ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข และสัมฤทธิ์ผลตามปรารถนาทุกประการ และอย่าลืมนะครับ  ดื่มไม่ขับ  ง่วงไม่ขับ  โทรไม่ขับ   ไม่แชท  สวมหมวกนิรภัย  คาดเข็มขัดนิรภัย  ทุกครั้งนะครับ


ข่าวสารอื่นๆ