สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
Responsive image

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น

นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า ในช่วงเดือนมกราคม 2566 เป็นช่วงเทศกาลสำคัญของไทย คือ เทศกาลปีใหม่ จะมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่ต่างจังหวัด ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้น ให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่ม 608 (กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป / ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง / หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป) ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเสียชีวิตสูง ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ลดป่วยรุนแรง ลดการเสียชีวิตในกลุ่ม 608

ช่วงสัปดาห์ที่ 45 วันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2565 ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 รวม 3,166 ราย เฉลี่ย 452 รายต่อวัน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 12.8% มีผู้เสียชีวิต 42 ราย แนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยว ขณะที่ผู้ป่วยหนักและเสียชีวิตเริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้ง อาจเป็นผลจากอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลง ประชาชนมีกิจกรรมรวมกลุ่มจำนวนมาก ทั้งนักเรียนเปิดเทอม การเดินทางท่องเที่ยว สังสรรค์ รวมถึงบางส่วนเริ่มผ่อนคลายการสวมหน้ากาก ซึ่งเป็นไปตามคาดการณ์ว่าการติดเชื้ออาจจะสูงขึ้นอีกในช่วงปลายปีที่มีกิจกรรมและงานรื่นเริงช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มีเป้าหมายไม่น้อยกว่า 2 ล้านโดส ภายในเดือนธันวาคม 2565 เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเด็กอายุ 6 เดือน - 4 ปี และเข็มกระตุ้นในกลุ่ม 608 เพื่อลดความเสี่ยงต่อการป่วยหนักและเสียชีวิต

ภาพรวมการฉีดวัคซีนยังคงต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ เน้นเชิญชวน ค้นหา ติดตามคนที่ยังไม่ได้ฉีดจนถึงระดับหมู่บ้าน โดย อสม.ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ด้วยกัน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ามารับวัคซีนให้มากที่สุด อาทิ จัดตั้งหน่วยบริการฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล บริการฉีดวัคซีนถึงบ้านให้กับกลุ่ม 608 และผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น ยืนยันว่ามีวัคซีนเพียงพอ เข้าถึงได้ง่าย ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่ม 608 ที่ฉีดเข็มล่าสุดมากกว่า 4 เดือนขึ้นไป มารับเข็มกระตุ้นที่หน่วยบริการวัคซีนใกล้บ้าน โดยที่สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ มีความพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

จัดทำโดย : กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูล : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565


ข่าวสารอื่นๆ