สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
Responsive image

รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการหรือชำนาญการ

ด้วยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ กรมควบคุมโรค มีตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 2104 กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและ   ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์) ว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง และมีความประสงค์จะรับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ดาวน์โหลดเอกสาร


ข่าวสารอื่นๆ