กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

แนวทางการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ กรณีงานเช่ารถยนต์ราชการ แบบงบประมาณผูกพันข้ามปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วารสารออนไลน์อื่นๆ