กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ งบสสส. ครั้งที่ 2/2564

     กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค โดยงบประมาณของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

     ตำแหน่งนิติกร    จำนวน 8 อัตรา

     วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขานิติศาสตร์

      ผู้สนใจสามารถสมัครสอบโดยยื่นใบสมัครผ่านทาง E - Mail :  groupmanage.otpc@gmail.com  ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. ถึงวันที่ 27 มิ.ย. 64 โดยจัดทำเอกสารการสมัครเป็นไฟล์เอกสาร PDF เท่านั้น

     Download ใบสมัคร ที่นี่

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ