กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ชื่นชม การส่งเสริมระบบบริการเลิกบุหรี่แบบครบวงจร ก้าวหน้าไปมาก ถือเป็นอีกความหวังของประเทศในการสร้างสังคมไทยไร้ควันบุหรี่

วันนี้ (25 ก.ค. 64) นายแพทย์ชยนันท์  สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (กคส.) เผยถึงผลการติดตามและแสดงความชื่นชมความก้าวหน้าโครงการระบบบริการช่วยเลิกบุหรี่แบบครบวงจร  โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานพยาบาลทั่วประเทศและภาคีเครือข่ายเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ ซึ่งถือเป็นอีกความหวังของประเทศในการสร้างสังคมไทยไร้ควันบุหรี่ ซึ่งโครงการนี้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้ต้องการเลิกบุหรี่สามารถเข้าถึงระบบบำบัดรักษาและได้รับบริการส่งเสริมการช่วยเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ

สำหรับความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการ 1. ปัจจุบันมีผู้ต้องการเลิกบุหรี่เข้าถึงระบบบริการแล้ว กว่า 6,076 รายทั่วประเทศ 2. มีสถานพยาบาลเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศแล้ว กว่า 260 แห่ง ทั้งนี้ ต้องขอชื่นชมสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ รพ.พาน จ.เชียงราย หรือ รพ.แม่สรวย จ.เชียงราย และสถานพยาบาลอีกหลายแห่ง ที่ส่งเสริมและผลักดันให้ผู้สูบที่เข้าระบบบริการฯเลิกสูบได้สำเร็จ

นายแพทย์ชยนันท์  ยังกล่าวว่า ประชาชนควรใช้โอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 นี้ ในการเลิกสูบ รวมถึงเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ เพื่อฟื้นฟูให้สุขภาพปอดให้แข็งแรง โดยสามารถเข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกเลิกบุหรี่ ณ สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งใกล้บ้านท่าน หรือรับคำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์สายด่วนเลิกบุหรี่ โทร.ฟรี 1600

 

 

***********************************************

ข้อมูลจาก : กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค

วันที่ 25 กรกฎาคม 2564

 


ข่าวสารอื่นๆ