กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

   ด้วยกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  หรือชำนาญการ สังกัดกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ทั้งนี้ ผู้ที่สนรใจสามารถยื่นแบบคำร้องขอย้าย หรือขอโอนพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองได้ที่   งานการเจ้าหน้าที่  กลุ่มบริหารทั่วไป  กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ชั้น 5 อาคาร 11 กรมควบคุมโรค  ตำบลตลาดขวัญ  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564
ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โทรศัพท์  0 2590 3818

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม ---> ที่นี่

แบบคำขอโอนย้าย -------------------> Download


ข่าวสารอื่นๆ