กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ

ด้วยกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 4127 

สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม--> คลิก

Download <---หนังสือขอย้ายหรือขอโอน

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ