กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ

     ตามที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ได้ขยายเวลาการรับย้าย หรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ  ตามประกาศกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  นั้น

     ฉะนั้น  เพื่อให้การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  รายละเอียดตามไฟล์แนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ