กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการฯ ครั้งที่ 2/2566

 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและประสงค์จะยื่นใบสมัครในตำแหน่งนิติกร  และนักวิชาการสาธารณสุข  กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค ครั้งที่ 2/2566 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม  2566  โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป  กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค อาคาร 11 (ชั้น 5 )  ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร. 0 2590 3818 

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติแต่ละตำแหน่ง ---> คลิก

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ