กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

คกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานนำข้อเสนอของ WHO ยกระดับนโยบายและมาตรการควบคุมยาสูบของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรการระดับโลก


ข่าวสารอื่นๆ