กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

โลโก้งานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2564

ตราสัญลักษณ์และคำขวัญเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2564

          สืบเนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2564 ว่า "COMMIT TO QUIT" โดยมีการตั้งเป้าให้นักสูบอย่างน้อย 100 ล้านคนทั่วโลกสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ในปี 2564 นี้  สำหรับประเทศไทยได้กำหนดคำขวัญเป็นภาษาไทยว่า "เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้" นั่นก็เพราะว่า ปัจจุบันนานาประเทศประสบปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเชื้อจะทำลายปอด ทำให้ปอดอักเสบรุนแรงการสูบบุหรี่ จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำลายปอดและเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส ส่งผลให้อาการของผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทรุดหนักได้  

  

ทั้งนี้สามารถดาว์นโหลด File โลโก้ได้ที่นี่