กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

รายละเอียดเข้ารับบริการเลิกบุหรี่แบบครบวงจร

บริการเลิกบุหรี่

  ผู้ที่เสพยาสูบทุกชนิด ทุกรูปแบบ (บุหรี่ก้นกรอง บุหรี่มวนเอง ยาเส้น ยาฝอย ยาสูบชนิดเคี้ยว บุหรี่ไฟฟ้า หรือผลิตภัณฑ์ที่มียาสูบเป็นส่วนประกอบไม่ว่าชนิดใดก็ตาม) ทุกราย ควรได้รับคำแนะนำที่เหมาะสม จากบุคลากรการแพทย์ หรือศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ 1600 เนื่องจากจะทำให้มีโอกาสเลิกเสพได้สำเร็จเพิ่มขึ้น เมื่อตัดสินใจเลิกบุหรี่สามารถติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้าน ซึ่งจะได้รับการดูแล และการให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่ โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

   - ได้รับการประเมินการติดนิโคติน

- ได้รับรับการบำบัดรักษาอย่างเหมาะสม รวมถึงการได้รับยาเลิกบุหรี่ และคำแนะนำดีๆที่จะช่วยให้สามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ

- ได้รับการติดตาม การให้กำลังใจในการเลิกบุหรี่ และช่วยเหลือแก้ปัญหาในระหว่างการเลิกบุหรี่

สนใจเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาล ดูรายชิ่อสถานพยาบาล คลิก