สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
25 มีนาคม 2564
25 มีนาคม 2564
2564
25 มีนาคม 2564
25 มีนาคม 2564
100000
-
1
2564
สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
34/2564
26 มีนาคม 2564
-