สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image
วิสัยทัศน์

 เป็นองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ด้านการสื่อสารความเสี่ยง และเทคโนโลยีการสื่อสารสุขภาพเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ภานในปี 2580