สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
11 มิถุนายน 2564
-
2564
-
-
497250
-
1
2564
อาคาร 11 ชั้น 4 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-
-
-