สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
20 กรกฎาคม 2564
20 กรกฎาคม 2564
2564
20 กรกฎาคม 2564
20 กรกฎาคม 2564
43000
-
1
2564
สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-
-