สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
บส 51/2566
2 มีนาคม 2566
-
2566
-
-
90000
-
1
2566
-
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
บส 51/2566
2 มีนาคม 2566

ประกาศ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์และออกแบบการจัดเก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลสื่อสารความเสี่ยง Datariskcom DDC จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-