สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
-
16 พฤศจิกายน 2566
23 พฤศจิกายน 2566
2567
-
-
675000
-
16
-
สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค อาคาร 11 ชั้น 4
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-
-
-