สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

ความดันวัดก่อน รู้ก่อน ควบคุมได้

<p><img alt="" src="https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor/c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d/images/DM/DM1.jpg" style="height:726px; width:1000px" /></p> <p><img alt="" src="https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor/c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d/images/DM/DM2.jpg" style="height:726px; width:1000px" /></p> <p><img alt="" src="https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor/c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d/images/DM/DM3.jpg" style="height:726px; width:1000px" /></p> <p><img alt="" src="https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor/c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d/images/DM/DM4.jpg" style="height:726px; width:1000px" /></p> <p><img alt="" src="https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor/c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d/images/DM/DM5.jpg" style="height:726px; width:1000px" /></p> <p><img alt="" src="https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor/c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d/images/DM/DM6.jpg" style="height:726px; width:1000px" /></p> <p><img alt="" src="https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor/c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d/images/DM/DM7.jpg" style="height:726px; width:1000px" /></p> <p><img alt="" src="https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor/c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d/images/DM/DM8.jpg" style="height:726px; width:1000px" /></p> <p><img alt="" src="https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor/c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d/images/DM/DM9.jpg" style="height:726px; width:1000px" /></p> <p><img alt="" src="https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor/c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d/images/DM/DM10.jpg" style="height:726px; width:1000px" /></p>

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ