สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 246 "เตือนประชาชนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย บางพื้นที่หนาวเย็นลง ร่างกายอาจปรับตัวไม่ทัน ทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่"

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 246 "เตือนประชาชนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย บางพื้นที่หนาวเย็นลง ร่างกายอาจปรับตัวไม่ทัน ทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่"

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 25 ม.ค. 2563


ข่าวสารอื่นๆ