สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 247 "แนะพ่อแม่ ผู้ปกครองพาบุตรหลานไปรับวัคซีนตามช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อป้องกันโรค โดยเฉพาะโรคไอกรน"

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 247 "แนะพ่อแม่ ผู้ปกครองพาบุตรหลานไปรับวัคซีนตามช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อป้องกันโรค โดยเฉพาะโรคไอกรน"

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 1 ก.พ. 2563


ข่าวสารอื่นๆ