สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค ร่วมกับแกร็บ ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ขับขี่รถแท็กซี่

เนื้อหารายละเอียดประกอบภาพข่าว

กรมควบคุมโรค ร่วมกับแกร็บ ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ขับขี่รถแท็กซี่

          .....วานนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2563) ที่สถาบันวิชาการทีโอที TOT Academy นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ตรวจเยี่ยมการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมถึงอุบัติเหตุบนท้องถนน สร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร โดยมีผู้บริหารกรมควบคุมโรค และผู้บริหารแกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้ขับขี่แท็กซี่ที่เข้ามารับการตรวจสุขภาพ ตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรค กลุ่มผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถแท็กซี่ ปี 2563 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมโรค และแกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด

          การตรวจสุขภาพในครั้งนี้ เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “ตรวจสุขภาพแท็กซี่ ท่องเที่ยวมั่นใจ ปลอดภัย ปลอดโรค” เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันควบคุมโรคและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ โดยมีความเสี่ยง 2 ด้าน คือ โรคระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากรถแท็กซี่ติดตั้งระบบปรับอากาศ มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่และรับโรคติดต่อทางเดินหายใจได้ง่าย และความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เนื่องจากมีกิจกรรมทางกายน้อย เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้มีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารว่าจะไม่ได้รับเชื้อโรคจากการใช้บริการรถสาธารณะ ทำให้เกิดความมั่นใจทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร.....

         

***************************************

ข้อมูลจาก : สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค  

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563


ข่าวสารอื่นๆ