สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 248 "เตือนประชาชนช่วงนี้ระวังป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ ขอให้ยึดหลัก...สุก ร้อน สะอาด..."

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 248 "เตือนประชาชนช่วงนี้ระวังป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ ขอให้ยึดหลัก...สุก ร้อน สะอาด..."

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 9 ก.พ. 2563


ข่าวสารอื่นๆ