สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค หารือสมาคมเวชศาสตร์การจราจรสวีเดน เรื่องความร่วมมือในการผลิตแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การจราจรในประเทศไทย

เนื้อหารายละเอียดประกอบภาพข่าว

กรมควบคุมโรค หารือสมาคมเวชศาสตร์การจราจรสวีเดน เรื่องความร่วมมือในการผลิตแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การจราจรในประเทศไทย

          ....เมื่อเร็วๆ นี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าคณะเข้าร่วมการเจรจาทวิภาคี พร้อมด้วยนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองโรค ไม่ติดต่อ และคณะผู้เชี่ยวชาญ ตามคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานแห่งราชอาณาจักรสวีเดน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โดยกรมควบคุมโรคเสนอให้มีความร่วมมือด้านความปลอดภัยสำหรับคนเดินถนน สมรรถนะผู้ขับขี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ รวมทั้งความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย

          นอกจากนี้ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก และนายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันอุบัติเหตุ ได้เข้าหารือกับ นายแพทย์ลาร์ส อิงลุนด์     นายกสมาคมเวชศาสตร์การจราจรแห่งราชอาณาจักรสวีเดน เรื่องความร่วมมือในการผลิตแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การจราจรในประเทศไทย รวมทั้งความร่วมมือด้านการแบ่งปันความรู้ การสนับสนุนทางเทคนิคและการวิจัยร่วมกันในเรื่องสมรรถนะของการขับขี่ โดยในปี 2563 นี้ เป็นปีแรกที่ประเทศไทย ได้เปิดหลักสูตรอบรมแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การจราจรโดยกรมควบคุมโรค ทั้งนี้ ได้มีข้อสรุปความร่วมมือคือ 1.ความร่วมมือในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์การจราจรร่วมกัน 2.ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวการปฏิบัติในการทดสอบสมรรถนะผู้ขับขี่ให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลโดยเฉพาะการตรวจรับรองสมรรถนะผู้ขับขี่รถสาธารณะ.....

 

***************************************

ข้อมูลจาก : กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563


ข่าวสารอื่นๆ