สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 1/2563

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 1/2563

1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
    เงินเดือน 15,960 บาท

2 .ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา
    เงินเดือน 15,960 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 - 3 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ