สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

159/63 โอนงบบุคลากร ผ.17.1 ตรวจสอบภายใน โอนคืนส่วนกลางกรมฯ จำนวน 156,184.- บาท และโอนงบดำเนินงาน ผ.17.1 ตรวจสอบภายใน โอนคืนส่วนกลางกรมฯ จำนวน 2,592.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ