สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 255 "แนะพ่อแม่ ผู้ปกครอง พาบุตรหลานไปรับวัคซีนตามกำหนดแต่ละช่วงอายุ เพื่อป้องกันโรค โดยเฉพาะโรคไอกรน"

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 255 "แนะพ่อแม่ ผู้ปกครอง พาบุตรหลานไปรับวัคซีนตามกำหนดแต่ละช่วงอายุ เพื่อป้องกันโรค โดยเฉพาะโรคไอกรน"

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 28 มี.ค. 2563


ข่าวสารอื่นๆ