สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 256 "เตือนประชาชนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ระวังอาจเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ แนะดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวอย่างใกล้ชิด"

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 256 "เตือนประชาชนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ระวังอาจเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ แนะดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวอย่างใกล้ชิด"

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 5 เม.ย. 2563


ข่าวสารอื่นๆ