สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

Drive thru test Covid-19 เลื่อนล้อต่อคิวตรวจโควิด19

คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียยพลัน (Acute Respiratory Infection Clinic : ARI Clinic) กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย จะเปิดคลินิกให้บริการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ