สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

Strong ไปกับสคร.4 ตอน “วันพระใหญ่ ไม่ขายเหล้า พร้อมใจเลิกเหล้า วันงดดื่มสุราแห่งชาติ”

สคร.4 จังหวัดสระบุรี ชูประเด็น วันอาสาฬหบูชา (5 ก.ค.63), วันเข้าพรรษา (6 ก.ค. 63) ในปีนี้ตรงกับวันงดดื่มสุราแห่งชาติ รวมทั้งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งขายส่งและขายปลีกทั่วราชอาณาจักร ตลอด 24 ชั่วโมง

วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ในปีนี้ตรงกับวันงดดื่มสุราแห่งชาติ พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ จะเข้าวัด ถือศีล ปฏิบัติธรรม และเป็นวันงดสุราแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันสำคัญในการรณรงค์งดดื่มสุรา การละเว้นการเสพสุราเป็นข้อหนึ่งในศีล 5 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำมาซึ่งความประมาทเพราะเมาแล้วขาดสติยั้งคิด การเมาแล้วขับขี่พาหนะอาจทำให้บาดเจ็บ พิการหรือถึงแก่ชีวิตได้ และยังมีโทษต่อตับ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต และทำให้ตายก่อนวัยอันควร อีกทั้งตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่ 5 วัน ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา

คณะรัฐมนตรี ได้กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปี เป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” โดยในปีนี้นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 คือ “สุรา พาคิดน้อย ด้อยความปลอดภัย” เชิญชวนคนในครอบครัวและคนรอบข้างอย่างน้อย 3 คน ลด ละ เลิก ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน ผู้ที่ต้องการเลิกดื่มเข้าระบบการบำบัดรักษา ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรสร้างกำลังใจเมื่อกลับสู่ชุมชน ให้เลิกดื่มได้อย่างถาวร ในช่วงระยะที่ผ่านมา มีการห้ามจำหน่ายสุรา ส่งผลชัดเจนคือ ลดจำนวนคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนได้นับร้อยคน ประหยัดเงินให้คนไทย 2 - 3 หมื่นล้านบาทกลับคืนสู่ครอบครัวไทย  ซึ่งประเทศไทยเป็นชาติแรกๆ ในโลกที่มีวันงดดื่มสุราระดับชาติ และกำหนดให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ สคร.4 สระบุรีเชิญชวนให้คนไทยงดดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งนับเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย จึงหวังว่าปีนี้ คนไทยจะร่วมงดแหล้าเข้าพรรษามากขึ้น

สำหรับผู้ประกอบการ ควรทราบว่า กฎหมายได้กำหนดให้การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ 2 ช่วงเวลา คือช่วงเวลา 11.00 – 14.00 น. และ 17.00 - 24.00 น.ของทุกวัน แต่กรณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทั้ง 5 วัน ห้ามขายตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ สถานประกอบการร้านค้าควรจัดทำป้ายงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แสดงเด่นชัดบริเวณหน้าร้านเพื่อเป็นการแจ้งลูกค้าให้ทราบ หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ มาตรา 39 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมไปถึงประเด็นการขายให้กับบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ รวมถึงบุคคลซึ่งมีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ หากฝ่าฝืนจะมีโทษทางอาญา คือ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงการส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มยอดขายหรือ      การชักจูงใจให้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยการชิงโชค ชิงรางวัล แจก แถม ให้ หรือแลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกทั้ง ในช่วงระยะนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ประกาศผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) จึงต้องเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายเป็นพิเศษ

ปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและกฎหมายมีมากขึ้น ดังนั้นหากพบการกระทำผิดสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดได้ เช่น สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ https://tas.go.th เป็นต้น

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้านหรือโทรสายด่วน   กรมควบคุมโรค 1422

กลุ่มโรคไม่ติดต่อ

 Facebook : https://www.facebook.com/dpc4saraburi


ข่าวสารอื่นๆ