สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค ทดลองใช้ระบบ E-learning สำหรับผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาระบบและรูปแบบการขอต่อใบอนุญาตขายสุราและยาสูบ ป้องกันการกระทำผิดกฎหมายของผู้ประกอบการให้ลดน้อยลง

เนื้อหารายละเอียดประกอบภาพข่าว

กรมควบคุมโรค ทดลองใช้ระบบ E-learning สำหรับผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาระบบและรูปแบบการขอต่อใบอนุญาตขายสุราและยาสูบ ป้องกันการกระทำผิดกฎหมายของผู้ประกอบการให้ลดน้อยลง

          .....วานนี้ (17 กันยายน 2563) นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประธาน “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดลองใช้ระบบ E-learning สำหรับผู้ประกอบการ” ซึ่งระบบ E-learning เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นเพื่อสร้างช่องทางการเรียนรู้แก่ผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบไม่ให้กระทำผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 โดยจัดขึ้น ณ โรงแรมแคนทารี่อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมประกอบด้วยการบรรยายการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการใช้ระบบ E-learning ในการพัฒนาปรับปรุงครั้งที่ 2 โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 และ 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี และผู้ประกอบการร้านขายของชำ ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม และผับบาร์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจำนวนมาก

          นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช กล่าวว่า จากการทดลองใช้ระบบ E-learning ครั้งที่ผ่านมาเมื่อปี 2562 คณะทำงานได้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุมผู้ประกอบการ ร้านค้า ไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อคำถาม สื่อวีดีโอ และการพัฒนารูปแบบของระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งในการทดลองใช้ระบบ E-learning ในครั้งนี้จะนำข้อคิดเห็นไปพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและรูปแบบการขอต่อใบอนุญาตขายสุราและยาสูบ ให้สะดวกแก่ผู้ประกอบการร้านค้า และป้องกันการกระทำผิดกฎหมายของผู้ประกอบการให้ลดน้อยลงต่อไป.....

 

********************************

            ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค

วันที่ 18 กันยายน 2563


ข่าวสารอื่นๆ