สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 283 "เตือนประชาชนใกล้ช่วงวันหยุดยาวจะมีการใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก ประกอบกับยังมีฝนตกต่อเนื่อง ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน"

กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์”

ฉบับที่ 283 ประจำสัปดาห์ที่ 42 (วันที่ 18 – 24 ต.ค. 63)

 

          “จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค พบว่าข้อมูลจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และเครือข่ายรับแจ้งอุบัติเหตุจราจร ปี 2563 (วันที่ 1 ม.ค.–14 ต.ค. 63)  ทั่วประเทศมีอุบัติเหตุทางถนน 251,854 ครั้ง บาดเจ็บ 760,295 ราย  ทุพพลภาพ 1,901 ราย และเสียชีวิต 11,695 ราย จังหวัดที่มีเหตุการณ์มากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ 34,907 เหตุการณ์ บาดเจ็บ 83,933 ราย เสียชีวิต 683 ราย รองลงมาคือ เชียงใหม่ 10,287 เหตุการณ์ บาดเจ็บ 28,813 ราย เสียชีวิต 317 ราย  ส่วนจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ รองลงมาคือชลบุรี บาดเจ็บ 35,297 ราย เสียชีวิต 404 ราย และนครราชสีมา บาดเจ็บ 33,086 ราย เสียชีวิต 409 ราย ตามลำดับ ส่วนใหญ่เกิดขณะโดยสารหรือขับขี่รถจักรยานยนต์ 58% รองลงมาคือรถยนต์ 18%”

            “การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสจะพบการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงที่มีวันหยุดยาวหลายวัน ประชาชนจะโดยสารหรือใช้รถใช้ถนนมากขึ้น เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ประกอบกับในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีทำบุญทอดกฐิน ทำให้มีการเดินทางจำนวนมาก อีกทั้งสภาพอากาศที่ยังมีพายุฝนส่งผลให้มีฝนตกต่อเนื่อง เพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุได้มากขึ้น  ทั้งนี้ อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอับดับหนึ่งในประเทศไทย และอันดับต้นๆของโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งทำให้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิตได้   ก่อนเดินทางไกลทุกครั้งจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งคนขับและยานพาหนะ เช่น การตรวจสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน คนขับต้องพักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงที่ทัศนวิสัยไม่ดี หากขับรถระยะทางไกลควรมีคนช่วยเปลี่ยนกันขับ เป็นต้น  กรมควบคุมโรค ขอแนะนำประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการเดินทางเป็นหมู่คณะ ขอให้งดดื่มสุราขณะขับขี่และโดยสาร ให้คาดเข็มขัดนิรภัยทั้งคนขับและผู้ร่วมเดินทาง ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับขี่และคนซ้อนท้าย ขับรถด้วยความเร็วตามกฎหมายกำหนด เคารพกฎจราจร ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถโดยเด็ดขาด และลดความเร็วในการขับขี่โดยเฉพาะในขณะฝนตก   หากพบเห็นผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้โทรขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพทันที โทร.1669 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422”

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 17 ตุลาคม 2563


ข่าวสารอื่นๆ