สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 291 "เตือนประชาชนช่วงใกล้วันหยุดยาว อาจมีการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่เป็นพิเศษ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน"

 

กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์”

ฉบับที่ 291 ประจำสัปดาห์ที่ 51 (วันที่ 20 - 26 ธ.ค. 63)

 

          “จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค  พบว่า ในปี 2563 (วันที่ 1 ม.ค.-17 ธ.ค. 63) มีอุบัติเหตุทางถนนที่เข้าเกณฑ์ตรวจสอบของกรมควบคุมโรค (คืออุบัติเหตุที่เสียชีวิต 5 คนขึ้นไป หรือมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรวมกัน 15 คนขึ้นไป หรืออุบัติเหตุตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ อุบัติเหตุรถพยาบาลสังกัด สธ. รถโดยสารสาธารณะ รถรับส่งนักเรียน) รวมทั้งสิ้น 39 เหตุการณ์  มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต รวม 695 ราย ผู้บาดเจ็บ 636 ราย เสียชีวิต 59 ราย (ร้อยละ 8.49) โดยพาหนะที่เกิดเหตุมากที่สุด ได้แก่ รถรับส่งนักเรียน (11 เหตุการณ์)  รถทัวร์โดยสาร/รถบัสสาธารณะ (7)  รถกระบะ/รถสองแถว (6)  รถพยาบาล (5)  รถบัสนำเที่ยว/ทัศนศึกษา (4)  รถตู้โดยสาร/เช่า (4)  รถบัสคณะแสดง (1)  และรถบรรทุก (1)  จังหวัดที่มีรายงานเหตุการณ์มากที่สุด ได้แก่ สงขลา (7 เหตุการณ์) รองลงมาคือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ พิจิตร จังหวัดละ (3)  กำแพงเพชร อ่างทอง อุดรธานี อุบลราชธานี จังหวัดละ (2)  ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา 18 ราย นครราชสีมา 12 ราย  และบุรีรัมย์ อุดรธานี เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ จังหวัดละ 5 ราย  ช่วงเวลาที่พบเหตุการณ์มากที่สุดส่วนใหญ่อยู่ในช่วงต้นปี ได้แก่ เดือนมกราคม (8 เหตุการณ์) กุมภาพันธ์ (9) และช่วงปลายปี ได้แก่ เดือนกันยายน (6) และตุลาคม (7)”

          “การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสจะพบการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นเนื่องจากใกล้ช่วงเทศกาลสำคัญและมีวันหยุดยาว รวมถึงมีมาตรการกระตุ้นให้มีการท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น ประชาชนมีการโดยสารหรือใช้รถใช้ถนนเพิ่มขึ้น จึงเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้น  ทั้งนี้ อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในประเทศไทย และอันดับต้นๆของโลก ส่งผลกระทบต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิตได้  ก่อนเดินทางไกลทุกครั้งผู้เดินทางจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งผู้ขับขี่และยานพาหนะ เช่น ตรวจสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน คนขับต้องมีสภาพร่างกายแข็งแรง ควรตรวจสภาพร่างกายให้มีความพร้อมก่อนการขับขี่  ไม่ควรมีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการขึ้นในระหว่างขับขี่พาหนะ เช่น หัวใจ ความดัน เบาหวาน ลมชัก เป็นต้น พักผ่อนอย่างเพียงพอ นอนหลับ 6-8 ชั่วโมง ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งควรศึกษาเส้นทางให้ดี ปฏิบัติตามป้ายเตือน และหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงที่ทัศนวิสัยไม่ดี หากขับรถระยะทางไกลอาจเกิดความเมื่อยล้า ควรหยุดพักหรือมีคนช่วยเปลี่ยนกันขับ เป็นต้น  กรมควบคุมโรค ขอแนะนำประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการเดินทางเป็นหมู่คณะ ขอให้งดดื่มสุราขณะขับขี่และโดยสาร ให้คาดเข็มขัดนิรภัยทั้งคนขับและผู้ร่วมเดินทาง ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับขี่และคนซ้อนท้าย ขับรถด้วยความเร็วตามกฎหมายกำหนด เคารพกฎจราจร ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถโดยเด็ดขาด และลดความเร็วในการขับขี่โดยเฉพาะในขณะฝนตกหรือทัศนวิสัยไม่ดี หากพบเห็นผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้โทรขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพทันที โทร.1669 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422”

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 20 ธันวาคม 2563


ข่าวสารอื่นๆ