สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 8/2564 "เตือนในช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนขึ้น ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด อย่าปล่อยให้เด็กชวนกันไปเล่นน้ำกันเองตามลำพัง อาจเสี่ยงจมน้ำเสียชีวิตได้"

 

กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์”

ฉบับที่ 8/2564 ประจำสัปดาห์ที่ 8 (วันที่ 21 - 27 ก.พ. 64)

 

          “จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์การจมน้ำในปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 18 ก.พ. 64 พบเหตุการณ์จมน้ำทั้งหมด 59 เหตุการณ์ (ทุกกลุ่มอายุ) เสียชีวิต 46 ราย บาดเจ็บ 12 ราย กลุ่มอายุที่เสียชีวิตมากที่สุด ได้แก่ อายุแรกเกิด -14 ปี (18 ราย) รองลงมาคืออายุ 15-29 ปี (8)   และอายุ 60 ปีขึ้นไป (8) ตามลำดับ  สถานที่เกิดเหตุส่วนใหญ่เป็นลำคลองและเป็นบ่อน้ำสาธารณะ โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานเหตุการณ์จมน้ำเสียชีวิต 3 ราย ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด  สาเหตุของการจมน้ำ ได้แก่ การที่เด็กไม่มีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ ไม่มีทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ การขาดการเฝ้าระวังที่เพียงพอของผู้ปกครองและคนในชุมชน การขาดการดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเข้าไปเล่นน้ำ และการขาดทักษะการช่วยเหลือที่เหมาะสม”

          “การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพของสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสจะพบอุบัติเหตุจากการจมน้ำเพิ่มขึ้นได้ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก เนื่องจากช่วงนี้สภาพอากาศเริ่มร้อนขึ้น เด็กๆ มักชวนกันไปเล่นน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งอาจเกิดเหตุการณ์เด็กตกน้ำหรือจมน้ำเสียชีวิตได้  การป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น ผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด อย่าปล่อยให้เด็กชวนกันไปเล่นน้ำกันเองตามลำพัง ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรทำงานร่วมกับชุมชนในการให้ความรู้เด็กและผู้ปกครองเพื่อป้องกันการจมน้ำ ชุมชนร่วมดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำเสี่ยง จัดการแหล่งน้ำให้ปลอดภัย เช่น การสร้างรั้วกั้น ป้ายเตือน และเตรียมอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำไว้บริเวณแหล่งน้ำเสี่ยง และโรงเรียนควรสอนให้เด็กรู้จักแหล่งน้ำเสี่ยงและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น  กรมควบคุมโรค จึงขอแนะนำประชาชน หากพบเห็นคนตกน้ำ ไม่ควรกระโดดลงไปช่วยเพราะอาจจมน้ำพร้อมกันได้ ควรใช้มาตรการ “ตะโกน โยน ยื่น” คือ “ตะโกน” เรียกขอความช่วยเหลือ และโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ เบอร์ 1669  “โยน” อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวช่วยคนตกน้ำเกาะจับพยุงตัว เช่น ถังแกลลอนพลาสติกเปล่า หรือวัสดุที่ลอยน้ำ และ “ยื่น” อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวให้คนตกน้ำจับ เช่น ไม้ เสื้อ ผ้าขาวม้า ให้คนตกน้ำจับและดึงขึ้นมาจากน้ำ  สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422”

 

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

 


ข่าวสารอื่นๆ