สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 12/2564 "เตือนประชาชนในช่วงนี้ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ อาจได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากฝุ่น PM2.5 ขอให้ติดตามข่าวสารและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันดูแลตนเอง"

 

กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์”

ฉบับที่ 12/2564 ประจำสัปดาห์ที่ 12 (วันที่ 21 - 27 มี.ค. 64)

 

          “จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับในช่วงที่ผ่านมา โดยพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานสูงสุดและมีผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ในตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย”

          “การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพของสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีโอกาสได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการระคายเคืองจากฝุ่น เช่น ผื่นคัน ตาอักเสบ เลือดกำเดาไหล และโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เช่น ผู้ป่วยโรคหอบหืด โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ หรือผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น เพราะกลุ่มดังกล่าวเมื่อเกิดการเจ็บป่วยจะมีผลกระทบต่อสุขภาพที่รุนแรงมากกว่าประชาชนทั่วไป  กรมควบคุมโรค จึงขอแนะนำประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาด (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน ควรลดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หากมีความจำเป็นให้สวมหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ เช่น หน้ากาก N95 และสวมแว่นตา เสื้อแขนยาว เพื่อป้องกันฝุ่น  นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนติดตามรับฟังข่าวสารและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ที่แอปพลิเคชัน Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม  ทั้งนี้ หากประชาชนมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจติดขัด แน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลโดยเร็ว สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422”

 

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 21 มีนาคม 2564


ข่าวสารอื่นๆ