สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค ขอให้บุตรหลานดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการพลัดตกหกล้ม พร้อมรับมือการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย

          กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอให้ประชาชนดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการพลัดตกหกล้ม เนื่องจากผู้สูงอายุจะมีการรับรู้ที่ช้าลง การมองเห็นไม่ชัดเจน และการทรงตัวที่ไม่มั่นคง หรือมีโรคประจำตัวเรื้อรัง เผย 64 นี้ ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์

          วันนี้ (12 เมษายน 2564) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในวันที่ 13 เมษายนของทุกปี นอกจากจะเป็นวันสงกรานต์แล้ว ยังเป็นวันผู้สูงอายุ กรมควบคุมโรค มีความห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ จึงขอให้บุตรหลานดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด เพราะกลุ่มดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะได้รับอุบัติเหตุจากการพลัดตกหกล้ม เนื่องจากเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ทำให้ความสามารถลดลง เช่น การมองเห็นไม่ชัด สายตาผิดปกติ มีปัญหาการทรงตัว เดินเซ เคลื่อนไหวลำบาก การรับรู้ที่ช้าลง การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ และมีโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรัง เป็นต้น ซึ่งในปี 2564 นี้ คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ คือมีประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ 20 จากประชากรทั้งประเทศ

          การบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการลื่น สะดุด หรือก้าวพลาดบนพื้นระดับเดียวกัน หรือเกิดจากการตกหรือล้มจากขั้นบันได ซึ่งจะมีอาการตั้งแต่บาดเจ็บเล็กน้อยจนถึงขั้นรุนแรง เช่น มีแผลฟกช้ำ ถลอก มีภาวะกระดูกหัก ได้แก่ กระดูกข้อมือ แขน สะโพก และการบาดเจ็บที่ศีรษะ  จนอาจทำให้เสียชีวิตได้  ทั้งนี้ สำหรับการป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ ได้แก่ 1.ดูแลพื้นบ้านไม่ให้พื้นเปียกและลื่น 2.จัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ เช่น ควรจัดให้อยู่ชั้นล่างและเตียงนอนมีความสูงระดับข้อพับเข่า เก็บบ้านให้เป็นระเบียบ มีแสงสว่างเพียงพอให้ผู้สูงอายุมองเห็นได้ชัดเจน มีราวจับภายในบ้านและห้องน้ำ มีที่นั่งสำหรับอาบน้ำ ใช้โถส้วมแบบชักโครก และไม่ควรล็อคประตูขณะใช้ห้องน้ำ 3.กรณีที่ผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวและกินยาหลายชนิด ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่หรือเภสัชกรเกี่ยวกับยาที่ใช้ เพื่อให้รู้ผลข้างเคียงของยา และ 4.หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการทรงตัว นอกจากนี้ ในช่วงนี้หลายพื้นที่มีฝนตก ต้องให้ผู้สูงอายุเพิ่มความระมัดระวังในการเดินรอบๆบริเวณบ้าน หลีกเลี่ยงการเดินออกไปนอกบ้านในช่วงดังกล่าว

          นายแพทย์โอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า การช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อพบผู้สูงอายุพลัดตกหกล้ม ได้แก่ 1.ควรตั้งสติ อย่าตกใจ 2.ประเมินการบาดเจ็บของผู้พลัดตกหกล้ม หากผู้พลัดตกหกล้มไม่สามารถขยับและลุกเองได้ หรือเมื่อขยับแขนขาแล้วรู้สึกปวด ไม่ควรเคลื่อนไหว เพื่อป้องกันกระดูกที่หักไปทำลายเนื้อเยื่อหลอดเลือดและเส้นประสาทข้างเคียง 3.โทรแจ้ง.1669 เพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือนำส่งสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน  นอกจากนี้ ขอเน้นย้ำผู้ที่กลับมาจากทำงานนอกบ้าน หรือเดินทางไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ในช่วงสงกรานต์ปีนี้ ขอให้ใช้มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อให้กับผู้สูงอายุในครอบครัว โดยการใส่หน้ากากตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่าง สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

 

**************************************

ข้อมูลจาก : กองป้องกันการบาดเจ็บ/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

            วันที่ 12 เมษายน 2564


ข่าวสารอื่นๆ