สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค ขอให้ประชาชนระมัดระวังการขับรถกลับจากต่างจังหวัด บางพื้นที่อาจมีฝนตก ทำให้ถนนลื่น เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอให้ประชาชนระมัดระวังการขับรถกลับจากต่างจังหวัด    เน้นตรวจเช็คสภาพรถทุกส่วนก่อนออกเดินทาง คนขับต้องพักผ่อนให้เพียงพอ และในบางพื้นที่อาจมีฝนตก ทำให้ถนนเปียกลื่นและทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดี เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ง่าย

          วันนี้ (14 เมษายน 2564) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์  อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า หลังเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนจะเริ่มเดินทางกลับจากต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพฯ ซึ่งบางพื้นที่ของประเทศไทยอาจมีฝนตก กรมควบคุมโรค ขอให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวัง รวมถึงอันตรายในช่วงฝนตก ซึ่งจะทำให้ถนนเปียกลื่น และทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดี หากฝนตกหนัก อาจทำให้น้ำท่วมขังบนผิวถนนได้

          กรมควบคุมโรค ขอแนะนำว่าก่อนเดินทางทุกครั้ง ขอให้เตรียมคนเตรียมรถให้พร้อม โดยผู้ขับขี่ต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและไม่รับประทานยาที่ทำให้ง่วง เช่น ยาลดน้ำมูก ยาภูมิแพ้ ยาแก้ไอ เป็นต้น พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง มีการตรวจเช็คความพร้อมของยานพาหนะก่อนออกเดินทาง เช่น ตรวจลมยาง ไฟส่องสว่างและไฟเลี้ยว ระบบเบรก เป็นต้น ขับรถด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง

          ในขณะเดินทางหากมีฝนตก ขอแนะนำให้ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษ โดยเปิดไฟต่ำเพื่อช่วยให้มองเห็น เปิดใบปัดน้ำฝน ลดความเร็ว ทิ้งระยะห่างจากคันหน้า เพราะสภาพถนนที่เปียกลื่น ต้องใช้ระยะทางในการหยุดรถเพิ่มขึ้น หลีกเลี่ยงการแซง แต่หากจำเป็นต้องประเมินสถานการณ์ก่อนทุกครั้ง และตรวจสอบสถาพรถให้พร้อมใช้งาน เช่น ที่ปัดน้ำฝน หรือระบบไฟฟ้า  รวมถึงระมัดระวังการขับรถผ่านถนนที่มีน้ำท่วมขัง อาจเกิดการเหินน้ำและสูญเสียการควบคุมทิศทางได้

          นายแพทย์โอภาส กล่าวแนะนำว่า ประชาชนต้องดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลขณะเดินทาง โดยเฉพาะในช่วงจอดพักรถตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งอาจพบหรือสัมผัสกับผู้คนจำนวนมาก ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากาก 100% รักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัดหรือสถานที่เสี่ยงต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 พร้อมทั้งสแกน “ไทยชนะ” ก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่    สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

 

 ***********************************

ข้อมูลจาก : กองป้องกันการบาดเจ็บ/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 14 เมษายน 2564


ข่าวสารอื่นๆ