สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม ณ สถาบันบำราศนราดูร

เนื้อหารายละเอียดประกอบภาพข่าว

กรมควบคุมโรค เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม ณ สถาบันบำราศนราดูร

          ...วันนี้ (18 เมษายน 2564) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค    พร้อมด้วยนายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะผู้บริหารกรมควบคุมโรค เดินทางไปตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม ที่สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค ซึ่งมีทั้งหมด 60 เตียง ใช้สำหรับการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ประจำ หากผู้ป่วยมีอาการรุนแรงจะส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อไป

          นอกจากนี้ อธิบดีกรมควบคุมโรคและคณะ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของสถาบันบำราศนราดูร และสถาบันราชประชาสมาสัย ที่มาร่วมดำเนินงานให้บริการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 ด้วยความเข้มแข็งมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มมีการระบาดจนถึงปัจจุบัน โดยเสียสละเวลามาปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีวันหยุด...

 

*************************************

ข้อมูลจาก : สถาบันบำราศนราดูร/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 18 เมษายน 2564


ข่าวสารอื่นๆ