สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

อธิบดีกรมควบคุมโรค ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 และโรงพยาบาลสนาม ณ สถาบันบำราศนราดูร

เนื้อหารายละเอียดประกอบภาพข่าว

อธิบดีกรมควบคุมโรค ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 และโรงพยาบาลสนาม ณ สถาบันบำราศนราดูร

          ...วันนี้ (27 เมษายน 2564) ที่สถาบันบำราศนราดูร  นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เดินทางไปตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ซึ่งมีผู้มารับบริการฉีดวัคซีนวันละเกือบ 1,000 ราย  และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากสถาบันบำราศนราดูร และสถาบันราชประชาสมาสัย ร่วมดำเนินงานในครั้งนี้  ทั้งนี้ หากผู้ป่วยมีอาการรุนแรงจะส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อไป   

          นายแพทย์โอภาส  ได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ดำเนินงานให้บริการฉีดวัคซีนและปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามดังกล่าว ซึ่งทุกคนได้ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งและเสียสละมาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีวันหยุด  จึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดูแลสุขภาพของตนเอง และขอให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีตลอดไป...

 

*************************************

ข้อมูลจาก : สถาบันบำราศนราดูร/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 27 เมษายน 2564


ข่าวสารอื่นๆ