สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค รณรงค์วันแรงงานแห่งชาติ 2564 “สุขภาพดี วิถีใหม่ วัยทำงาน”

          กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์วันแรงงานแห่งชาติ 2564 “สุขภาพดี วิถีใหม่ วัยทำงาน” เพื่อให้ประชาชนในกลุ่มวัยทำงานของไทยมีสุขภาพกายใจที่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมในการดำเนินชีวิตในแบบวิถีใหม่  พร้อมเชิญชวนประชาชนรับชมและร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติในรูปแบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายนนี้ เริ่มเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง Facebook Live กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 

          วันนี้ (29 เมษายน 2564) นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าในวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ ซึ่งทุกสถานประกอบการ ทุกองค์กรให้ความสำคัญในการดูแลวัยทำงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพแรงงานไทยในทุกด้าน ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการดูแลสุขภาพผู้ประกอบอาชีพทุกอาชีพ จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ในการดูแลสุขภาพวัยทำงาน ในหัวข้อ “สุขภาพดี วิถีใหม่ วัยทำงาน” ให้ประชาชนในกลุ่มดังกล่าวมีสุขภาพกายใจที่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมในการดำเนินชีวิตในแบบวิถีใหม่

           กลุ่มวัยทำงานนับว่าเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การดูแลสุขภาพคนทำงานให้ปลอดโรคและภัยต่อสุขภาพถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งนี้สาเหตุการเกิดโรคในกลุ่มวัยทำงานมีหลายปัจจัย เช่น สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัย พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และโรคจากการประกอบอาชีพ

           นายแพทย์อภิชาต กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 จึงได้ดำเนินการตามมาตรการจัดกิจกรรมแบบ “New Normal” ด้วยการจัดในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการดูแลสุขภาพวัยทำงาน ในหัวข้อ “สุขภาพดี วิถีใหม่ วัยทำงาน” ซึ่งกลุ่มเป้าหมายจะได้รับความรู้ในการป้องกัน ดูแลสุขภาพตนเองจากโรคที่เกิดจากการทำงานแบบองค์รวม และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงข้อมูลประโยชน์จากพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ด้วย

           ด้านแพทย์หญิงหรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กล่าวเสริมว่า สำหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์วันแรงงานแห่งชาติ 2564 ในรูปแบบออนไลน์ครั้งนี้ สามารถรับชมและร่วมกิจกรรมได้ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 โดยผ่านทาง Facebook Live กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ระหว่างเวลา 12.00–16.30 น.  ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การเปิดกิจกรรมรณรงค์วันแรงงานแห่งชาติ โดยนายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค การเสวนาเจาะลึกจากผู้เชี่ยวชาญ “การดูแลสุขภาพคนทำงานแบบองค์รวม” ธรรมะเฮฮากับพระมหาสมปอง ตาลปุตโต  การพูดสร้างแรงบันดาลใจ “เติมพลังใจ วัยทำงาน” โดยดีเจพี่อ้อย คุณนภาพร ไตรวิทย์วารีกุล  การแสดงละครสั้น  และการแสดงมินิคอนเสิร์ตขวัญใจวัยทำงาน  นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการตอบคำถามชิงรางวัลต่างๆ มากมาย  จึงขอเชิญชวนประชาชนรับชมและร่วมกิจกรรมตามช่องทาง วันและเวลาดังกล่าว  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

*************************

ข้อมูลจาก : กองโรคจากการประกอบอาชีพฯ/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 29 เมษายน 2564


ข่าวสารอื่นๆ