สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

อธิบดีกรมควบคุมโรค ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ Hospitel

เนื้อหารายละเอียดประกอบภาพข่าว

อธิบดีกรมควบคุมโรค ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ Hospitel 

          ...วันนี้ (4 พฤษภาคม 2564) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และนายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์    รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) ที่โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน ซึ่งเป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจแห่งหนึ่งที่เป็นเครือข่ายร่วมกับกรมควบคุมโรค ที่ใช้เป็นสถานที่สำหรับดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย (ผู้ป่วยระดับสีเขียว) ที่ยังมีจำนวนมากอยู่ในขณะนี้  

          ทั้งนี้ หอผู้ป่วยเฉพาะกิจแห่งนี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ทั้งสิ้น 112 ห้อง และมีการนำเทคโนโลยี เพื่อใช้ติดตามอาการผู้ป่วยแบบลดการสัมผัส สามารถรับ-ส่งคนไข้จากที่บ้านเข้าสู่ Hospitel ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการหนักไปยังสถาบันบำราศนราดูร เพื่อรับการดูแลรักษาที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งเปิดรับผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา…

*************************

ข้อมูลจาก : สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา /สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564


ข่าวสารอื่นๆ