สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค รับมอบอุปกรณ์การแพทย์จากวัดเบญจมบพิตรฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19

เนื้อหารายละเอียดประกอบภาพข่าว

กรมควบคุมโรค รับมอบอุปกรณ์การแพทย์จากวัดเบญจมบพิตรฯ  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19

        ...วันนี้ (13 พฤษภาคม 2564) ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พระเทพกิตติเวที  เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม มอบอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 2 เครื่อง ได้แก่ 1.เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ และ 2.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  ให้แก่สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค  นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และนายแพทย์จุมพล ตันติวงษากิจ ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย เป็นผู้รับมอบ...

**************************

ข้อมูลจาก : สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564


ข่าวสารอื่นๆ