สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 19/2564 "เตือนประชาชน ช่วงนี้มีฝนตกฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ ขอให้หลีกเลี่ยงการทำงานในพื้นที่โล่งแจ้งในช่วงที่มีฝนตกฟ้าคะนอง อาจถูกฟ้าผ่าได้"

กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์”

ฉบับที่ 19/2564 ประจำสัปดาห์ที่ 20 (วันที่ 16 - 22 พ.ค. 64)

 

          “จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค โดยข้อมูลในระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ จากโรงพยาบาลเครือข่าย 33 แห่ง พบว่า ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ได้รับรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากฟ้าผ่า รวม 40 ราย (ในปี 2563 จำนวน 34 ราย บาดเจ็บ 29 ราย เสียชีวิต 5 ราย และปี 2564 จำนวน 6 ราย บาดเจ็บ 5 ราย เสียชีวิต 1 ราย โดยในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพียงเดือนเดียว พบผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากฟ้าผ่า รวม 5 ราย) ช่วงอายุที่พบคือ 7 - 77 ปี (อายุเฉลี่ย 38 ปี) เป็นเพศชาย 31 ราย เพศหญิง 9 ราย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร  การพบอุบัติเหตุจากฟ้าฝ่าในช่วงที่ผ่านมา ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงต้นฤดูฝน โดยภาคที่พบมากที่สุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 ราย จังหวัดที่พบมากที่สุด คือ  สุรินทร์ สกลนคร จังหวัดละ 4 ราย รองลงมา คือ สงขลา แม่ฮ่องสอน ระยอง จังหวัดละ 3 ราย และอำนาจเจริญ มุกดาหาร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช จังหวัดละ 2 ราย บริเวณที่ฟ้าผ่าส่วนใหญ่ คือ ทุ่งนา ไร่ และสวน”

          “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพในสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้มีแนวโน้มอาจเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าได้ เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน มีฝนตกฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงกับมีฝนตกหนักบางแห่ง ดังนั้น ประชาชนจึงควรระมัดระวังป้องกันตนเอง หลีกเลี่ยงการทำงานกลางทุ่งนา ไร่ สวน ในช่วงที่มีฝนตกฟ้าคะนอง หรือหากเห็นว่าฝนกำลัง  จะตก ควรออกจากกลางทุ่งนาหรือที่โล่งแจ้ง กลับเข้าที่พักอาศัยทันที เพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกฟ้าผ่า  กรมควบคุมโรค ขอแนะนำว่า ขณะที่ฝนตกฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ไม่ควรเข้าไปยืนหลบใต้ต้นไม้สูงใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง หรือป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง อาจเกิดการหักโค่นหรือหล่นทับได้ ควรหาที่หลบในบ้านหรืออาคารที่มีกำแพงล้อมรอบ และยืนให้ห่างจากผนัง หน้าต่าง หรือประตูบ้าน ไม่สัมผัสกับโลหะทุกชนิดที่อาจเป็นสื่อนำกระแสไฟฟ้า เช่น การสวมเครื่องประดับที่ทำด้วยโลหะ การสวมเสื้อผ้าที่มีกระดุมหรือเข็มขัดที่ทำด้วยโลหะ ไม่สัมผัสหรือใช้อุปกรณ์การทำงานที่เป็นโลหะต่างๆ (เครื่องมือซ่อมแซม/เครื่องมือการเกษตร) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่สัมผัสน้ำ เช่น การลงเล่นน้ำ ในแหล่งน้ำ บ่อ หนอง คลอง บึง ซึ่งน้ำเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดี ควรหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างอยู่นอกตัวอาคารขณะที่มีฝนตกฟ้าคะนอง  ทั้งนี้ หากพบผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกฟ้าผ่า ให้รีบโทรแจ้งศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 พร้อมแจ้งข้อมูลผู้ประสบอุบัติเหตุและสถานที่เกิดเหตุให้ทราบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422”

 

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 16 พฤษภาคม 2564


ข่าวสารอื่นๆ