สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ป่วยโรคโควิด 19 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื้อหารายละเอียดประกอบภาพข่าว

กรมควบคุมโรค มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ป่วยโรคโควิด 19 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

          ...วันนี้ (3 มิถุนายน 2564) ที่สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ในการนี้ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมกับนายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดี กรมควบคุมโรค นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค นำของอุปโภค บริโภค มอบให้กับผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่กำลังรักษาตัวในสถาบันบำราศนราดูร พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค ที่ดำเนินงานให้บริการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)…

 

*************************

ข้อมูลจาก : สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค

วันที่ 3 มิถุนายน 2564


ข่าวสารอื่นๆ