สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รณรงค์ป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุและการออกกำลังกายแบบใช้แรงต้าน

          กรมควบคุมโรค ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รณรงค์ป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุและการออกกำลังกายแบบใช้แรงต้าน ภายใต้แนวคิด “กรมควบคุมโรคห่วงใย เสริมแรงต้าน ให้ผู้สูงอายุไทย เดินมั่นคง” เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ เชิญชวนประชาชนรับชมและร่วมกิจกรรมดังกล่าวพร้อมกันทั่วประเทศในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง Facebook Live กรมควบคุมโรค และกองป้องกันการบาดเจ็บ

            วันนี้ (9 มิถุนายน 2564) ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยผศ.ดร.สันทณี เครือขอน ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมณรงค์ป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุและออกกำลังกายแบบใช้แรงต้าน พร้อมกันทั่วประเทศ ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “กรมควบคุมโรคห่วงใย เสริมแรงต้าน ให้ผู้สูงอายุไทย เดินมั่นคง” เพื่อสื่อสารสร้างความตระหนักในการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ เติม ย้ำ ซ้ำ ทวน และกระตุ้นกิจกรรมการออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านสร้างสมดุลในรูปแบบที่ปลอดภัย ลดปัจจัยเสี่ยงการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ

            นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และคาดการณ์ว่าในปี 2564 นี้ จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ โดยมีประชากรผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ข้อมูลใบมรณบัตร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2553-2562 พบว่า การบาดเจ็บจากพลัดตกหกล้ม  เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 รองจากอุบัติเหตุทางท้องถนน และในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีผู้สูงอายุเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มเฉลี่ย 900 คนต่อปี หรือประมาณ 3 คนต่อวัน ซึ่งมีความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นตามอายุ โดยปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือ มีอายุมากขึ้น การเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลง ทำให้มวลกล้ามเนื้อลดลง มีผลต่อการทรงตัว อีกทั้งยารักษาโรคเรื้อรังต่างๆ จะส่งผลกระทบต่อการทรงตัวด้วย จึงทำให้เสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มได้ง่ายกว่าวัยอื่นๆ อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึงขั้นรุนแรง เช่น กระดูกหัก ภาวะเลือดคั่งในสมองรุนแรง ทำให้เสียชีวิตได้

            เนื่องจากปัญหาการพลัดตกหกล้ม สามารถป้องกันและแก้ไขได้ หากประชาชนเข้าใจถึงความเสี่ยงและการดูแลที่เหมาะสม เช่น การออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านสร้างสมดุลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการทรงตัว จะช่วยป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงในการพลัดตกหกล้มได้ กรมควบคุมโรค โดยกองป้องกันการบาดเจ็บ จึงได้ผลิตและเผยแพร่คลิปวิดีโอ สอนการออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านสร้างสมดุล ทั้งหมด 8 ตอน ซึ่งแต่ละตอนใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยเรียงลำดับการฝึกตั้งแต่ยืดเหยียด เพิ่มความยืดหยุ่น ในผู้ที่ยังไม่เคยออกกำลังกายไปจนถึงระดับที่เพิ่มทักษะมากยิ่งขึ้น โดยสามารถรับชมกิจกรรม “ออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านสร้างสมดุล” ได้ที่ Playlist “ออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านสร้างสมดุล” ใน YouTube ของกองป้องกันการบาดเจ็บ https://bit.ly/34NGsqF และฝึกการออกกำลังกายตามคลิปวีดีโอดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง                                       

            การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุและการออกกำลังกายแบบใช้แรงต้าน จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผู้สนใจสามารถรับชมและร่วมกิจกรรมได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง Facebook Live กรมควบคุมโรค และกองป้องกันการบาดเจ็บ มีกิจกรรมหลักคือการออกกำลังกายแบบใช้แรงต้าน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ทุกเพศทุกวัย และสามารถทำที่บ้านได้ โดยเตรียมอุปกรณ์เพื่อร่วมกิจกรรม ดังนี้  1.เก้าอี้แข็งแรงมั่นคง  2.ดัมเบลขนาด 0.5 กิโลกรัม หรือขวดน้ำขนาด 0.5 ลิตร  3.หมอน เบาะรอง หรือฟูก สำหรับขึ้นเหยียบ จึงขอเชิญชวนประชาชนและเครือข่ายผู้สูงอายุที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามช่องทางวันและเวลาดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองป้องกันการบาดเจ็บกรมควบคุมโรค โทร 02 590 3955

*******************************
ข้อมูลจาก : กองป้องกันการบาดเจ็บ/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
วันที่ 9 มิถุนายน 2564


ข่าวสารอื่นๆ