สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 25/2564 "เตือนประชาชนระมัดระวังภัยอันตรายที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี อาจส่งผลกระทบด้านสุขภาพได้"

 

กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์”

ฉบับที่ 25/2564 ประจำสัปดาห์ที่ 28 (วันที่ 11 - 17 ก.ค. 64)

 

          “จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์ของกรมควบคุมโรค พบเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 7 กรกฎาคม 2564 ได้รับแจ้งเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีทั้งหมด 6 เหตุการณ์ โดยพบในเดือนกุมภาพันธ์มากที่สุด 2 เหตุการณ์ เดือนมีนาคม และเดือนมิถุนายน เดือนละ 1 เหตุการณ์ และเดือนกรกฎาคม 2 เหตุการณ์ ดังนี้ (1) แหล่งผลิตพลุไล่นกเกิดการระเบิด จังหวัดพิจิตร มีผู้เสียชีวิต 4 ราย สูญหาย 1 ราย มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณแขน 1 ราย (2) ไฟไหม้บ่อขยะ ซึ่งใช้เป็นสถานที่ฝังกลบขยะ จังหวัดปราจีนบุรี ส่งผลให้เกิดกลุ่มควันลอยฟุ้งทั่วพื้นที่ มีผู้ได้รับผลกระทบจากควันที่ลอยเข้าไปตามบ้านเรือนที่อยู่รอบข้าง  (3) แอมโมเนียรั่วในโรงงานผลิตน้ำแข็ง จังหวัดสตูล พบผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด 12 ราย ส่วนใหญ่มีอาการทางเดินหายใจ แสบ และระคายเคืองเยื่อบุตา จมูก น้ำมูกไหล น้ำตาไหล คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้องและท้องเสีย  (4) สารเคมีระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ภายในอาคารพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้บาดเจ็บเล็กน้อย 1 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต  (5) เหตุการณ์ระเบิดในโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติก จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะสั้นคือ การระคายเคืองเยื่อบุต่างๆ ระคายเคืองตา ทางเดินหายใจ และผิวหนัง มีผลต่อระบบประสาท ระยะยาวอาจเป็นพิษต่อตับ การได้ยินลดลง การมองเห็นผิดปกติ และเป็นสารก่อมะเร็ง พบผู้บาดเจ็บ 47 ราย และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเสียชีวิต 1 ราย  (6) เหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารเก็บสินค้าประเภทน้ำหอม สบู่ แชมพู แอลกอฮอล์ และเจลล้างมือ ที่กรุงเทพฯ มีผู้บาดเจ็บ 3 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต”

          “การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพของสัปดาห์นี้ คาดว่ามีโอกาสเกิดเหตุการณ์ภัยอันตรายที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบด้านสุขภาพต่อผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง และสภาพแวดล้อม เช่น การรั่วไหลของสารเคมี อุบัติภัยสารเคมีจากการขนส่ง เป็นต้น  กรมควบคุมโรค ขอแนะนำว่า ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ วิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง การเก็บรักษา การควบคุมป้องกันการรั่วไหล การเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดการรั่วไหล และเร่งพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเฝ้าระวังเหตุการณ์และแจ้งเตือนภัยสุขภาพจากสารเคมี ประชาสัมพันธ์วิธีเก็บรักษาสารเคมีที่ถูกต้อง ด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ และตรวจสอบผลกระทบทางด้านทรัพย์สินรวมถึงการเยียวยาจิตใจผู้ประสบเหตุ  ทั้งนี้ หากพบเหตุการณ์หรือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ให้โทรแจ้งเหตุที่หมายเลขฉุกเฉิน 1669 และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422”

 

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564


ข่าวสารอื่นๆ