สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 26/2564 "เตือนประชาชนระมัดระวังภัยอันตรายจากการทำงานในที่อับอากาศ"

กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์”

ฉบับที่ 26/2564 ประจำสัปดาห์ที่ 29 (วันที่ 18 - 24 ก.ค. 64)

 

          “จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์ของกรมควบคุมโรค ในช่วง 5 ปี ตั้งแต่ ปี 2560-ปัจจุบัน พบเหตุการณ์เสียชีวิตในที่อับอากาศ 28 เหตุการณ์ มีผู้เสียชีวิต 63 ราย  ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตจากเข้าไปช่วยเหลือ 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 41 ของผู้ประสบเหตุทั้งหมด โดยพบผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เฉลี่ยเหตุการณ์ละ 1-3 ราย ซึ่งพบมากในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ซึ่งเป็นฤดูฝน สำหรับสถานการณ์ในปี 2564 ตั้งแต่มกราคม-ปัจจุบัน มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 9 ราย จาก 5 เหตุการณ์ สถานที่เกิดเหตุส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อการเกษตร มีลักษณะเป็นบ่อน้ำลึกและแคบ และโรงเพาะเห็ด สาเหตุหลักเกิดจากการลงไปเพื่อซ่อมแซมล้างบ่อ ขุดลอกบ่อน้ำเพื่อการเกษตร ซ่อมแซมท่อน้ำ วาล์วน้ำ ปั๊มน้ำ หรือทำความสะอาดในที่อับอากาศ เหตุการณ์ที่พบผู้เสียชีวิตหลายราย เนื่องจากผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์ต้องการลงไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม ซึ่งการเสียชีวิตจากภาวะอับอากาศมี 2 สาเหตุ ได้แก่ 1.ร่างกายขาดออกซิเจนโดยการหายใจเอาอากาศที่มีก๊าซออกซิเจนต่ำ หรือหายใจเอาก๊าซมีเทน ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ เข้าไปทำให้มีอาการเวียนศีรษะ หมดสติ และเสียชีวิต ซึ่งมักพบในสถานที่ที่มีความลึก และ 2.เกิดจากการหายใจเอาอากาศที่มีก๊าซพิษเข้าไป เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊าซไข่เน่า) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซแอมโมเนีย ซึ่งก่อให้เกิดอาการเวียนศีรษะ หมดสติ และเสียชีวิต”

          “การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ จากข้อมูลที่ผ่านมาคาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสพบเหตุการณ์ผู้เสียชีวิตในที่อับอากาศได้ เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน ซึ่งประชาชนมักลงไปซ่อมแซมบ่อน้ำลึกและแคบเพื่อเตรียมรองรับน้ำฝนในการทำเกษตร กรมควบคุมโรค ขอแนะนำวิธีป้องกันการเสียชีวิตจากที่อับอากาศ คือ การประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบและตระหนักถึงอันตรายในที่อับอากาศ เช่น ผู้ที่มีโอกาสทำงานในที่ลึกและแคบ หรือที่อับอากาศ แนะนำให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมในระหว่างการปฏิบัติงาน ที่สำคัญควรสำรวจพื้นที่เสี่ยงในชุมชน โรงงาน และประเมินความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ก่อนทำการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ เพื่อลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตในที่อับอากาศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422”

 

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564


ข่าวสารอื่นๆ