สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 28/2564 "เตือนประชาชนระวังป่วยด้วยโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วมหรือน้ำป่าไหลหลาก เนื่องจากช่วงนี้อาจมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง"

กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์”

ฉบับที่ 28/2564 ประจำสัปดาห์ที่ 33 (วันที่ 15 – 21 ส.ค. 64)

           ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่ 14 – 16 ส.ค. 64 พบว่าประเทศไทยอาจมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ข้อควรระวัง ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้

           “การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้คาดว่า ในช่วงนี้จะเกิดโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วมหรือน้ำป่าไหลหลาก ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดอักเสบ โรคไข้เลือดออก โรคอาหารเป็นพิษ โรคฉี่หนู โรคตาแดง โรคมือเท้าปาก แมลงหรือสัตว์มีพิษกัด ต่อย อันตรายจากกระแสไฟฟ้า และจมน้ำเสียชีวิต เป็นต้น

          กรมควบคุมโรค จึงขอแนะนำประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ การแจ้งเตือนภัยจากหน่วยงานราชการ และรับประทานอาหารที่ปรุงสุก ร้อน สะอาด ไม่ทิ้งขยะหรือขับถ่ายของเสียลงแหล่งน้ำท่วมขัง หมั่นสํารวจเฝ้าระวังพื้นที่บริเวณบ้านโดยรอบ ที่เสี่ยงต่อการพลัดตกน้ำและจมน้ำ ระมัดระวังอันตรายจากแมลงหรือสัตว์มีพิษ อันตรายจากกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการขับขี่ยานพาหนะบริเวณน้ำท่วมขัง หรือน้ำป่าไหลผ่าน ไม่ควรลงไปเล่นน้ำบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง น้ำเชี่ยว เพราะนอกจากจะเสี่ยงต่อโรคที่เกิดจากน้ำท่วมแล้ว ยังเสี่ยงต่อการจมน้ำเสียชีวิตอีกด้วย

          หากจำเป็นต้องเดินทางหรือทำกิจกรรมทางน้ำควรเตรียมอุปกรณ์ชูชีพให้พร้อม เช่น เสื้อชูชีพ ห่วงยาง แกลลอนเปล่า ขวดน้ำพลาสติกเปล่า ลูกมะพร้าว เพื่อช่วยในการลอยตัว และไม่ควรปล่อยให้เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ เช่น โรคอัมพาต โรคลมชัก เครียด ความดันโลหิตต่ำ อยู่ตามลำพัง ควรมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422”             

 

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 15 สิงหาคม 2564


ข่าวสารอื่นๆ