สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 45/2564 "เตือนประชาชนระมัดระวังอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 65 ขอให้เคารพกฎจราจร สวมหมวกนิรภัยหรือคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง และที่สำคัญดื่มไม่ขับ"

กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์”

ฉบับที่ 45/2564 ประจำสัปดาห์ที่ 52 (วันที่ 26 ธ.ค. 64 - 1 ม.ค. 65)

 

          จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ข้อมูลการเฝ้าระวังระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 - 23 ธ.ค. 64 มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต รวม 403,951 ราย ผู้บาดเจ็บ 396,625 ราย เสียชีวิต 7,326 ราย และในช่วงปีใหม่ 2564 ที่ผ่านมา ช่วงเฝ้าระวัง 7 วัน ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต รวม 26,364 ราย ผู้บาดเจ็บ 25,848 ราย เสียชีวิต 516 ราย โดยพาหนะที่เกิดเหตุมากที่สุด ได้แก่ จักรยานยนต์ (ร้อยละ 81.77) รองลงมา รถกระบะ (ร้อยละ 5.14)  จังหวัดที่มีรายงานจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ รองลงมา นครราชสีมา ขอนแก่น บุรีรัมย์ และเชียงราย และจากระบบรายงานการสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน (RTI) กรมควบคุมโรค ช่วงเวลาที่พบเหตุการณ์มากที่สุดในปี 2564 ได้แก่ เดือนมกราคม และเมษายน

          “การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสจะพบการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงที่ประชาชนกำลังเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 2565 และมีวันหยุดยาวต่อเนื่อง รวมถึงมีมาตรการกระตุ้นให้มีการท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น มีการโดยสารรถประจำทางหรือรถยนต์ส่วนตัวจำนวนมาก จึงเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้น  กรมควบคุมโรค ขอแนะนำประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางเป็นพิเศษ ดังนี้ 1.ตรวจสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  2.คนขับต้องมีสภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการขึ้นในระหว่างขับขี่พาหนะ เช่น หัวใจ ความดัน เบาหวาน ลมชัก เป็นต้น ควรพักผ่อนให้เพียงพอ 6-8 ชั่วโมง  3.งดดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่และโดยสารให้คาดเข็มขัดนิรภัยทั้งคนขับและผู้ร่วมเดินทาง  4.ขับรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด เคารพกฎจราจร ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถโดยเด็ดขาด  5.ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับขี่และคนซ้อนท้าย  6.ควรศึกษาเส้นทางให้ดี ปฏิบัติตามป้ายเตือน หากขับรถระยะทางไกลอาจเกิดความเมื่อยล้า ควรหยุดพักหรือมีคนช่วยเปลี่ยนกันขับ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422”

************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 27 ธันวาคม 2564


ข่าวสารอื่นๆ